Openbare supervisie bij perfectionisme

Arnoud van Loon1, Carla Steeman2
1King nascholing, 2GGZ NHN

Inhoud Openbare supervisie

Klinisch perfectionisme is een belangrijke transdiagnostische factor in het ontstaan en de instandhouding van symptomen van verschillende psychiatrische stoornissen zoals obsessief compulsieve stoornissen, eetstoornissen en depressies.
Klinisch perfectionisme is goed te behandelen. 

In de openbare supervisie kijken we hoe je het perfectionisme model van Shafran kunt gebruiken als uitgangspunt van je behandeling. Waar sluit je het best aan? Hoe leer je de patiënt de discussie met zijn perfectionisme aan te gaan? Welke oefeningen passen bij jou en de patiënt om de normen, de leefregels, het gedrag, de rigiditeit en de zelfwaardering te veranderen? Speelsheid, creativiteit, plezier en humor zijn onmisbaar.
Behandel jij patiënten met klinisch perfectionisme en wil je inspiratie opdoen voor je behandeling? Meld je dan aan!


Arnoud van Loon ontwikkelde met zijn team op het AmsterdamUMC een achtdaagse groepstherapie die significante verbetering op klinisch perfectionisme en flexibiliteit liet zien. Met Carla Steeman geeft hij al enige jaren een workshop Perfectionisme.

<< terug naar programma

Cgw congres
15 maart 2024, Veenendaal

congres@vgct.nl
030 254 30 54

De VGCt is CRKBO-geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van toepassing