sannevinkPerfectioneren van de alternatieve, meer realistische, helpende gedachte

Sanne Vink
Lentis PsyQ

Kernwoorden

alternatieve helpende gedachte perfectioneren

Doelgroep

mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Inhoud workshop

‘Perfectioneren’ van de alternatieve helpende gedachte
Het omzetten van dysfunctionele gedachte in een meer helpende, alternatieve gedachte is niet zo eenvoudig. Cliënten klagen er geregeld over dat de nieuwe gedachte niet geloofwaardig is, niet helpt of niet zo echt aanvoelt als dat ze zouden willen. Hoewel experientele techieken (zoals imaginatie-oefeningen) inmiddels meer standaard toegepast worden bij het implementeren van de helpende gedachte, wordt er nog veel te weinig stilgestaan bij de basisvoorwaarden voor het formuleren van een algemene helpende gedachte. Daarnaast wordt er te beperkt onderscheid gemaakt tussen de verschillende emoties zoals angst, somberheid, verdriet of boosheid: er zijn namelijk per emotie andere kernelementen in de helpende gedachte die aandacht moeten krijgen.
Sanne E. Vink, Psychiater-Psychotherapeut, GZ-Psycholoog en supervisor VGCt pleit dan ook voor het formuleren van helpende gedachten middels een vier stappenplan. Hierbij zijn stap 1 en 4 voor elke emotie gelijk en verschillen stap 2 en 3 per emotie. Hierdoor krijgt zowel de cliënt als de therapeut meer handvatten aangereikt als het gaat om het formuleren van een alternatieve helpende gedachte en in de praktijk blijkt de werkzaamheid en geloofwaardigheid hiervan veel groter te zijn. Hierdoor slaat de behandeling beter aan. Daar komt bij dat door een vast stappenplan de toepassing van cognitieve gedragstherapie eenvoudiger wordt en hierdoor beschikbaar komt voor een veel bredere doelgroep. Dit maakt het stappenplan erg toepasbaar in het werk van de cognitief gedragstherapeutisch werker, zowel degene met veel ervaring als degene met weinig ervaring op dit gebied.

Invulling workshop

Plenair: kerncognities per emotie uitleggen
Oefening in tweetallen: kerncognitie per emotie formuleren
Plenaire presentatie van voorwaarden helpende gedachte en per emotie het vier stappenplan
Oefening in groepjes: formuleren van alternatieve helpende gedachte volgens het vier stappenplan

Aanbevolen literatuur

Ik ben zelf bezig met het schrijven van een protocol hiervoor.
Deelnemers krijgen dit ook op papier mee

<< terug naar programma

Cgw congres
15 maart 2024, Veenendaal

congres@vgct.nl
030 254 30 54

De VGCt is CRKBO-geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van toepassing