CGT bij impulscontrole problemen en ongewenst gewoontegedrag

Esther Frusch
Brijder Jeugd

Inhoud workshop

Vaak is er sprake van een sterke drang of neiging tot het uitvoeren van bepaald gedrag of het uiten van een bepaalde reactie, die moeilijk onder controle te houden is. Deze gedragingen kunnen 'emotie-gestuurd' zijn, zoals bij zelfverwondend gedrag, eetbuien, overmatig beeldschermgebruik of gamen, middelenmisbruik of andere problemen waarbij het gedrag moeilijk beheersbaar voelt (zoals bijv. gokken, liegen) Vaak gaat dit gepaard met bijkomende problemen zoals ADHD of ASS, of problemen in het omgaan met emoties of stress.
Het is belangrijk om deze problemen aan te pakken, omdat ze het dagelijks leven kunnen bemoeilijken en zelfs de ontwikkeling kunnen belemmeren. Deze workshop biedt handvatten om impulsbeheersing en gewoontegedragingen te doorbreken, zodat deze niet langer leiden tot gevoelens van spijt of boosheid. Je leert dat een bepaalde mate van impulsiviteit normaal is, maar hoe het een probleem kan worden wanneer impulsen het overnemen en leiden tot gedragingen die niet overeenstemmen met je doelen of waarden. Door middel van cognitieve gedragstherapie en gewoonteveranderingstechnieken krijg je praktische tips om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Doe mee aan deze workshop en leer hoe je kinderen en jongeren kunt ondersteunen in het beheersen van hun impulsen en het doorbreken van ongewenst gedrag.

Invulling workshop

Psycho-educatie Uitleg aan de hand van FA en BA. Oefenen met interventies op impulscontrole en doorbreken van gewoontegedrag. Registratie, zelfcontrole maatregelen en emotieregulatie vaardigheden.

Aanbevolen literatuur
  • Braet, C. & Moens, E. (2018). H6 Zelfregulatie en cognitieve gedragstherapie. In: Methoden en Technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum, Houten.
  • Ten Broeke, E., Van der Heijden, C., Meijer, S. Driessen, A. & Korrelboom, K. (2022). H7 Zelfcontroleprocedures (blz. 202-220). In: Cognitieve gedragstherapie. De Basisvaardigheden. Uitgeverij Boom; Amsterdam.

<< terug naar programma

Cgw congres
15 maart 2024, Veenendaal

congres@vgct.nl
030 254 30 54

De VGCt is CRKBO-geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van toepassing