corgeborghoutsMediatietherapie van gedragsproblemen

Corgé Borghouts
Novicare


Kernwoorden

Mediatietherapie, Neurocognitieve stoornissen, zorginstellingen, mantelzorgers

Doelgroep

mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Inhoud workshop

Cognitieve gedragstherapie is binnen de GGz en eerstelijnspsychologenpraktijken de meest gebruikte therapievorm van dit moment. Dit is niet voor niets. Cognitieve gedragstherapie is wetenschappelijk onderbouwd en succesvol in de praktijk. Ook bij de behandeling van gedragsproblemen in zorginstellingen blijkt de gedragstherapeutische aanpak effectief. Cognitieve gedragstherapie is bijvoorbeeld goed toepasbaar bij ouderen, bij mensen met niet aangeboren hersenletsel, bij mensen met een verstandelijke beperking, hun verzorgers en mantelzorgers. Door deze vorm van therapie gaan zij anders denken, voelen en doen. Cognitieve gedragstherapie is niet alleen toepasbaar in face tot face contact met cliënten, maar wordt ook met succes toegepast bij cliënten waarbij geen therapeutische gesprekken mogelijk zijn, zoals mensen met een gevorderde dementie. Deze vorm van gedragstherapie wordt mediatietherapie genoemd. Via mediatoren, zoals verpleegkundige, verzorgenden en mantelzorgers wordt gedragstherapeutisch proces doorlopen. In deze workshop komt aan bod wat mediatietherapie is, wanneer het geïndiceerd is en wat het verschil is met een face tot face CGt-behandeling. In de workshop wordt ook aandacht besteed aan de wijze waarop de mediator(en) door middel van cognitieve technieken ondersteund kunnen worden bij het uitvoeren van het mediatief behandelplan.


Aanbevolen literatuur
  • Disselhorst C, Borghouts, C. (2017) Mediatieve cognitieve gedragstherapie. Marja Vink, Yolande Kuin, Gerben Westerhof, Sanne Lamers, Anne Margriet Pot (redactie) Handboek Ouderenpsychologie. Utrecht: de Tijdstroom

<< terug naar programma

Cgw congres
15 maart 2024, Veenendaal

congres@vgct.nl
030 254 30 54

De VGCt is CRKBO-geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van toepassing