cgw-congres
 

Het behandelen van de behandelaar
binnen de context van een DGT (Dialectische Gedragstherapie) behandeling

Marianne Post, Ursula Witteveen

GGNet | Karakter, Dialexis | GGNET | Karakter

 

Workshop

Doel
Probleemanalyse kunnen  maken van je eigen probleemgedrag, zodat stagnatie in behandelingen voorkomen en opgeheven kan worden.
Oplossingsanalyse op basis van de probleemanalyse kunnen maken, waardoor je effectief met stagnatie om kunt gaan.

Workshop Inhoud
Back to basics: analyse maken tav je eigen probleemgedrag. 

Behandeling begint bij de behandelaar. DGT gaat er van uit dat de cliënt niet faalt. Op het moment dat behandeling vastloopt of mislukt, faalt de behandelaar of de behandeling. Dus onderzoek en behandeling van het gedrag van de behandelaar staat centraal. Behandelaren zijn ook voortdurend onderhevig aan gedragsprincipes, zelfs in behandelingen. 

Bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen is er vaak sprake van suïcidaliteit met een chronisch karakter. Voor deze mensen is dit moeilijk te hanteren en leven voortdurend op de wipwap tussen ‘ik wil leven’ en ‘ik wil dood’. In dit spanningsveld komen behandelaren regelmatig onder grote druk te staan. Iedereen ontwikkelt coping om hier mee om te gaan. Echter is deze niet altijd voor elke cliënt effectief. Flexibel blijven en kunnen kijken naar wat heeft deze cliënt, deze situatie, dit moment nodig en hoe kan ik effectief blijven is een voortdurende uitdaging van de (DGT)behandelaar.

De nadruk zal liggen op het verwerven van vaardigheden in het analyseren van gedrag en het genereren van oplossingen, verkrijgen van commitment over een specifieke oplossing.

We gebruiken een helder instrument: Welk gedrag van cliënten raakt jouw kwetsbaarheid en wordt zo aanleiding tot probleemgedrag in behandeling?

Nav een korte powerpointpresentatie en een demonstratie, zal er vooral zelf geoefend worden door deelnemers. Het wordt op prijs gesteld eigen probleemgedrag voor te bereiden als oefenmateriaal.

De workshop wordt gegeven door twee DGT-behandelaren en VGCt geregistreerde cgw'ers van het eerste uur, werkend in DGT met jeugd en volwassenen.

Invulling workshop

- Een korte presentatie over DGT en de context waarbinnen gedrag van behandelaren geanalyseerd wordt.
- Instructie over het uitvoeren van de gedragsanalyse bij een collega.
- Uitvoeren van de gedragsanalyse bij de collega.
- Instructie over het uitvoeren van een oplossinganalyse en commitment.
- Uitvoeren van de oplossinganalyse en verkrijgen van commitment. 
- Plenaire afsluiting. 

Literatuur
Mogelijkheden tot verdieping zullen in de workshop aangedragen worden.
Geen voorbereidende literatuur noodzakelijk.

 

cgw-congres VGCt
20 november 2020

Van der Valk hotel
Veenendaal

congres@vgct.nl
030 254 30 54

De VGCt is CRKBO-geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van toepassing