cgw-congres
 

CGT interventies bij Autisme en Dwang

Ron de Joode, drs. Nynke Dicke, dr. Marije Swets

Leo Kannerhuis, Parnassia

 

Workshop

Nynke Dicke, GZ-psycholoog bij leo Kannerhuis/ Parnassia
Ron de Joode, SPV / cognitief gedragstherapeutisch werker bij het Leo Kannerhuis/ Parnassia
Marije Swets, psychiater bij het Leo Kannerhuis/Parnassia

Autisme spectrumstoornis (ASS) wordt gezien als een informatieverwerkingsstoornis (o.a.1), waarbij de hypothese is dat cognitieve processen bij mensen met ASS anders verlopen. Bij het Leo Kannerhuis worden patiënten aangemeld met het vermoeden voor ASS, met als reden dat zij niet reageren op reguliere therapieën.Verschillende auteurs hebben suggesties gedaan voor ASS-specifieke aanpassingen bij CGT-protocollen (o.a.2). Hoewel de interesse en kennis over ASS in de volwassenpsychiatrie pas de laatste jaren een vlucht neemt, is er in de kinder- en jeugdpsychiatrie al veel langer kennis opgedaan. In de multidisciplinaire richtlijnen diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen uit 2013 kon slechts een onderzoek geïncludeerd worden naar CGT voor OCS bij ASS. Dus, voor volwassenen is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat CGT werkt, maar dit berust vooralsnog op het feit dat onderzoek ontbreekt. In de workshop wordt aan de hand van casuïstiek stil gestaan bij de behandeling en herkennen van ASS. Daarnaast wordt geoefend met modificaties bij de behandeling. Er wordt stil gestaan bij de kernsymptomen van ASS. Welke kenmerken beïnvloeden therapie op een gunstige manier en welke kunnen interfereren met de behandeling? Welke aanpassingen kun je maken zodat patiënten met ASS beter van de therapie kunnen profiteren? Verder wordt er stil gestaan bij de transitie van gedachten naar gedrag aan de hand van CGT voor OCS bij patiënten met ASS. Patiënten met ASS zijn analytisch zeer sterk. Aan de andere kant kost het ze veel moeite om plannen en conclusies om te zetten in acties. Er wordt stil gestaan bij de verschillen en overeenkomsten tussen beide stoornissen en de functie van de preoccupatie en dwangklachten bij ASS. De modificaties worden besproken en er wordt stil gestaan bij de volgende interventies: psych educatie, witboek, G-schema’s, gedragsexperimenten, exposure, piekerstoptechnieken en terugvalpreventie (3, 4, 5, 6).

Invulling workshop
Dit is een interactieve workshop. Waarin we psycho-educatie geven over ASS. zoals; de therory of mind, de verminderde centrale coherentie en het verminderde executief functioneren. We bespreken de ASS. kenmerken die de therapie beïnvloeden. De cgt-behandeling bij patienten met ASS en OCS klachten. Er wordt stil gestaan bij de overeenkomsten zoals onder andere de preocupatie en het dwangmatig handelen. Aan de hand van een casus bespreking gaan we praktisch in op de verschillende cognitieve en gedragstherapeutische invloeden die je hebt als behandelaar. Hoe is het wanneer we meer gaan DOEN dan praten.

Literatuur
1. Frith U.(1989)
2. Schuurman C.H. (2010) Cognitieve gedragstherapie bij autisme
3. Schuurman C.H. en Shiboleth C. (2011) Dwang en drang bij autisme
4. Vermeulen P., Schuurmans C.H., Blijd-Hoogewys E. en Gevers P. Behandeling van volwassenen met ASS.
5. Salkovskis P.M. understanding and treating OCD (1999)
6. Rijkeboer M.M. en Hout van den M.A. Nieuwe inzichten over exposure. Gedragstherapie jaargang 47 nummer 1 maart 2014, 2-19.

cgw-congres VGCt
20 november 2020

Van der Valk hotel
Veenendaal

congres@vgct.nl
030 254 30 54

De VGCt is CRKBO-geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van toepassing