cgw-congres
 

Baas over Obesitas: Cognitieve gedragstherapie bij jongeren met obesitas
Groepsbehandeling voor jongeren met obesitas met als doel een duurzaam gezonde leefstijl voor het hele gezin

Drs. Leonie van Ginkel, drs. Hester Baving

Accare kinder- en jeugdpsychiatrie

 

Workshop

In deze workshop maak je kennis met de groepsbehandeling 'Baas over Obesitas'. Het is een cognitief gedragstherapeutische behandeling voor jongeren van 15 tot 23 jaar met obesitas, waarbij ouders een actief meegenomen worden. Doel van de behandeling is een duurzaam gezonde leefstijl voor het hele gezin.

De behandeling bestaat uit 18 bijeenkomsten, waarna nog vier terugkombijeenkomsten volgen. Voor ouders zijn vier ouderbijeenkomsten, zij worden daarnaast na iedere bijeenkomst van de jongeren op de hoogte gesteld van de inhoud en afspraken.

Het protocol is ook geschikt voor jongeren met bijkomende psychische problemen, zoals een licht verstandelijke beperking, ADHD of ASS.

In het protocol is aandacht voor psycho-educatie over gezonde voeding en beweging, wat vertaald wordt in aantrekkelijke werkvormen. Daarnaast wordt actief gewerkt aan gedragsverandering gericht op leefstijl in kleine en haalbare stappen. Hierbij maken we gebruik van het SGG-schema en probleemoplossen. Ook is er aandacht voor cognitieve herstucturering op het gebied van zelfbeeld en lichaamsbeeld.

De bijeenkomsten bestaan uit een deel groepsbehandeling, een gezamenlijke lunch en psychomotorische therapie (PMT). In de PMT wordt het behandelde thema nog eens via ervaring verwerkt, waarbij ook gewerkt wordt aan een meer positieve lichaamsbeleving.

De meerwaarde van een groepsbehandeling is de onderlinge herkenning, wat motiverend werkt. Er is minder schaamte en jongeren helpen elkaar, wat ook het zelfbeeld versterkt.

We bespreken in deze workshop kort de opbouw en inhoud van de behandeling, waarbij we stil staan bij de werkvormen gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Daarin wordt ook de oplossingsgerichte basishouding van de therapeuten besproken.

We oefenen in rollenspellen met het afspreken van stappen gericht op gedragsverandering aan de hand van een eetdagboek (registratie). Hierbij oefenen we de oplossingsgerichte basishouding. Ook oefenen we in een rollenspel met probleemoplossen.

Invulling Workshop
Theoretische inleiding.
Rollenspel gedragsverandering met oplossingsgerichte houding.
Rollenspel probleemoplossen.

Literatuur

Ginkel, L. van en Adema, S. (2019). Cognitieve gedragstherapie bij (lvb-)jongeren met obesitas. Baas over obesitas. Houten: BSL. pp 1-32.

cgw-congres VGCt
20 november 2020

Van der Valk hotel
Veenendaal

congres@vgct.nl
030 254 30 54

De VGCt is CRKBO-geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van toepassing