cgw-congres
 

Werken met gedragsexperimenten; Kom in actie!

Vivi Ament, Angela de Hart

Vievster-eigen praktijk | Novadic-kentron

 

Workshop

Binnen de cognitieve gedragstherapie is het oefenen met nieuw gedrag van groot belang. De neiging van cliënten en behandelaren kan zijn om veel te praten en het doen uit de weg te gaan. Het uitdagen van cognities en opvattingen ter discussie stellen, dient opgevolgd te worden door in het dagelijks leven deze cognities te toetsen. Hiervoor is het duidelijke kader van een gedragsexperiment zeer behulpzaam.

Gedragsexperimenten toetsen de negatieve of disfunctionele cognities en de nieuwe, alternatieve cognities vande cliënt en helpen hem om zich functionelere cognities eigen te maken.

Het opzetten van een gedragsexperiment kent een aantal stappen: het bepalen van de disfunctionele cognitie,het formuleren van een alternatieve cognitie, het bepalen van gedrag dat de disfunctionele cognitie onwaarschijnlijk zal maken, het maken van een voorspelling en het vaststellen van een oefensituatie.

De beste manier om de geloofwaardigheid van je alternatieve of evenwichtige gedachten te vergroten, is dat je ze in het dagelijks leven uitprobeert. (Greenberger en Padesky; 1995)

Het doel van deze workshop is, om met cgw'ers aan de slag te gaan met gedragsexperimenten. Eerst een theoretische onderbouwing en uitleg over de verschillende mogelijkheden van gebruik. Na de workshop is iedereen in staat om een gedragsexperiment in de praktijk goed uit te kunnen voeren. Het kan een opfrisser zijn of een techniek die ooit is aangeleerd maar verstoft is in de loop der jaren.

Invulling workshop
Onderdelen die aan bod komen in de workshop:
Wat is een gedragsexperiment?
Hoe kies je een gedragsexperiment?
Waar bestaat een gedragsexperiment uit?
Hoe maak je de kans op een positieve leerervaring zo groot mogelijk?

Literatuur
Gedragsexperimenten in cognitieve therapie-Handboek; Bennet-Levy e.a. (red)
Gedragsexperimenten binnen de cognitieve therapie; Reinders en Visser

cgw-congres VGCt
20 november 2020

Van der Valk hotel
Veenendaal

congres@vgct.nl
030 254 30 54

De VGCt is CRKBO-geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van toepassing