cgw-congres
 

Cgw, wat kun je ermee? - follow up

Esther Frusch

Brijder

 

Workshop

Op het cgw-congres in 2015 is er een workshop geweest met de titel: cgw, wat kun je ermee?

Hieruit zijn diverse aandachtspunten vanuit de cgw'ers naar voren gekomen met betrekking tot de wankele positie van de cgw'er, onduidelijkheid over het verschil cgt'er en cgw'er, onduidelijkheid over het nut en de taak van de sectie cgw en te weinig supervisie mogelijkheden binnen de eigen instellingen. In de afgelopen vijf jaar is de sectie cgw samen met het VGCt bureau druk bezig geweest met het aanpakken van deze knelpunten. Zo zijn er specifieke aandachtgebieden gevormd waarin deze knelpunten voorzien zijn van concrete acties. Dit vraagt om een follow-up!

In deze bijeenkomst zal er vanuit de Brijder (Parnassia groep) een voorbeeld gegeven worden hoe de cgw'er gepositioneerd is binnen de organisatie en hoe de cgw'er wordt gefaciliteerd.

Graag willen we met jullie in gesprek over ideeën, knelpunten en vragen met betrekking tot je eigen ervaring als cgw'er in het werkveld. Tijdens deze bijeenkomst zijn mensen van de ledenraad, het VGCt bureau en de sectie cgw aanwezig om mee te kunnen sparren

 

cgw-congres VGCt
20 november 2020

Van der Valk hotel
Veenendaal

congres@vgct.nl
030 254 30 54

De VGCt is CRKBO-geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van toepassing